Gostiņu bibliotēka

  Adrese: Lielā iela 19, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120 

   Saziņai: t. 65133063

   Darba laiks:

   Pirmdienās – piektdienās:10.00 – 18.00  
   Bērnu radošo nodarbību pulciņš "Brīnumzeme" katru trešdienu plkst.15.30, vadītāja - Kristīne Ginaite.                
   Sestdienās un svētdienās bibliotēka slēgta

 

 
   Gostiņu bibliotēkas vadītāja Aiga Daugaviete
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliotēkas darba rādītāji:

Gostiņu bibliotēkas darba rādītāji

2018.

2019.

2020.

Lietotāji

287

283

290

Bērni, jaunieši

83

78

68

Fiziskie apmeklējumi

5208

4422

3357

Izsniegums

6261

6346

6408

                 t.sk. grāmatas

2839

2624

2058

                 t.sk. periodika

3422

3722

4350

SBA (starpbibliotēku abonements)

247

307

343

Krājuma apgrozība

0,7

0,8

0,6

Dokumentu skaits uz 1 liet.

31

30

39

Virtuālais apmeklējums

 

 

882