Kontaktinformācija

 
Pļaviņu kultūras centrs
Juridiskā adrese Daugavas iela 49, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Vadītājs direktore Astrīda Davidova
Kultūras pasākumu vadītāja Kristīne Rulle
Tālruņi tel. 65134307, mob. tel. 29251711
E-pasts astrida.davidova@plavinas.lv
Faksa numurs 65134358 / 65133052
Iestādes darba laiks Pirmdienas, svētdienas - nestrādā,
pārējās darbdienās: 11.00-17.00,
amatiermākslas kolektīvu darbības un pasākumu norises laikā
Pieņemšanas laiks kultūras centra darba laikā
Vietalvas pagasta kultūras darba organizatore Ineta Brašus
Tālrunis mob. tel. ​25638210
E-pasts ineta.brasus@plavinas.lv
Darba laiks Pieņemšanas laiks 
Vietalvas pagasta pārvaldē:
Pirmdienas: 09.00-17.00
Ceturtdienas: 09.00-11.00
Klintaines pagasta kultūras darba organizatore Kristīne Ginaite
Tālrunis mob. tel. 29927988
E-pasts kristine.ginaite@plavinas.lv
Darba laiks Pieņemšanas laiks Klintainē:
Pirmdienas: 9.00-17.00
Trešdienas: 13.00-17.00
Piektdienas: 9.00-15.00