Pakalpojumi

Pēc Pļaviņu novada domes noteikumiem
“Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
aprēķināšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība” 28.09.2017., lēmums Nr.7, protokols Nr.18

 

Cenrādis telpu iznomāšanas pakalpojumiem Pļaviņu novada kultūras centrā

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

1

Vieskoncertu, teātra, cirka u.c. viesizrāžu rīkošanai bērniem un pieaugušajiem 

Viens pasākums

10% no pasākumā ieņemtās biļešu summas

2

Diskotēku un deju vakaru rīkošanai

Viens pasākums

20% no pasākumā ieņemtās biļešu summas

3

Pasākumu rīkošana juridiskām un fiziskām personām lielajā zālē

1 stunda

29.75 (katra nākamā h 5.79 eiro)

6.25 (katra nākamā h 1.21 eiro)

36.00  (katra nākamā h 7.00 eiro)

4

Pasākumu rīkošana juridiskām un fiziskām personām mazajā zālē

1 stunda

17.36 (katra nākamā h 5.79 eiro)

3.64 (katra nākamā h 1.21 eiro)

21.00  (katra nākamā h 7.00 eiro)

5

Pasākumu rīkošana juridiskām un fiziskām personām 2.stāva auditorijā

1 stunda

3.31

0.69

4.00

6

Mākslinieciskās pašdarbības, sporta u.c.  interešu klubu nodarbībām ar neregulāru telpu noslogojumu ( ne vairāk, kā četras stundas nedēļā) lielajā zālē

1 mēnesis

               

23.97

5.03

29.00

7

Mākslinieciskās pašdarbības, sporta u.c.  interešu klubu nodarbībām ar neregulāru telpu noslogojumu ( ne vairāk, kā četras stundas nedēļā) mazajā zālē

1 mēnesis

12.40

2.60

15.00

8

Mākslinieciskās pašdarbības, sporta u.c.  interešu klubu nodarbībām ar neregulāru telpu noslogojumu ( ne vairāk, kā četras stundas nedēļā) 2.stāva auditorijā

1 stunda

3.31

 

 

 

0.69

4.00

9

Īslaicīgai telpu nomai - mākslinieciskās pašdarbības, sporta u.c. interešu klubu nodarbībām, ar regulāru telpu noslogojumu, kas nepārsniedz vienu mēnesi lielajā zālē

1 nodarbība, kas nepārsniedz 5 stundas

12.40

2.60

15.00

10

Īslaicīgai telpu nomai - mākslinieciskās pašdarbības, sporta u.c. interešu klubu nodarbībām, ar regulāru telpu noslogojumu, kas nepārsniedz vienu mēnesi mazajā zālē

1 nodarbība, kas nepārsniedz 5 stundas

5.79

1.21

7.00

11

Izbraukuma tirdzniecībai lielajā zālē

1 reize, kas nepārsniedz 8 stundas dienā

29.75

6.25

36.00

12

Izbraukuma tirdzniecībai mazajā zālē

1 reize, kas nepārsniedz 8 stundas dienā

17.36

3.64

21.00

 

Īslaicīgai telpu nomai no maksas par telpu iznomāšanu tiek atbrīvoti:

  • Pļaviņu novada domes iestādes un struktūrvienības;
  • Pļaviņu novada NVO, kurām ir sadarbības līgums ar Pļaviņu novada domi;
  • Pļaviņu kultūras centra organizēto amatnieku tirdziņu dalībnieki;
  • citu organizāciju un pašvaldību tautas mākslas kolektīvi, ja pasākums ir bezmaksas;
  • labdarības pasākumu rīkotāji;
  • politiski represēto klubi un invalīdu apvienības;
  • Pļaviņu novada reliģiskās organizācijas.