E. Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka

Adrese: "Pagastmāja", Vietalva, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads, LV-5109

Darbinieki: Santa Rimeiķe, bibliotēkas vadītāja  

Saziņai: t. 29420733, e-pasts: santa.rimeike@plavinas.lv

Darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienā no 9.00 - 17.00     
Ceturtdienās 9.00 - 19.00
Piektdienās 9.00 -15.00
Sestdienās, svētdienās bibliotēka slēgta
 
 
 
 
 
 
Bibliotēkas darba rādītāji:

Rādītājs

2017

2018

2019

Lietotāju skaits

157

210

239

 t. sk. bērni

23

49

31

Apmeklējumi

2287

5230

3147

t. sk. bērnu apmeklējumi

326

944

595

Izsniegums

3024

3239

4709

t. sk. grāmatas

1906

1530

3868

t. sk. periodika

1118

1707

829

t. sk. bērniem

411

340

310

SBA (starpbibliotēku abonements)

11

23

29

Krājuma apgrozība

0.84

0.86

1.01

Dokumentu skaits uz  vienu lietotāju

22.96

17.9

19.57

Kārtējie izdevumi uz vienu bibliotēkas lietotāju

93.58

67.80

53.74