Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Pļaviņu apvienības pārvalde

Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles novads,
LV-5120
tel. 65133054, mob. tel. 29299719,
e-pasts: dome@plavinas.lv
 
Pļaviņu apvienības pārvalde pieņem arī elektroniski parakstītus dokumentus.

Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu konti:

Nosaukums Konta nr. Bankas kods
AS "Swedbank" LV38 HABA 0551 0206 2172 7 HABALV22
AS "SEB banka" LV36 UNLA 0050 0143 2196 2 UNLALV2X
AS "Citadele banka" LV21PARX0012447150001 PARXLV22

Par pakalpojumiem iespējams norēķināties ar maksājumu karti Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Plaviņās

Darba laiks:

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 18.00,

Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst.  17.00,

Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst.  15.00.

Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājs Andris Ambainis
65133860, 25207555 andris.ambainis@plavinas.lv
Pieņem apmeklētājus: Pļaviņu apvienības pārvaldē, 3.kabinetā,
pirmdienās no plkst. 9.30 līdz 12.30
trešdienās no plkst.13.00 līdz 16.00