Pļaviņu bērnu bibliotēka

  Adrese: Rīgas iela 11a, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120

  Saziņai:
  mob. tel. 26519888
 
 
 
 
Darba laiks:
Pirmdiena - piektdiena 10.00 - 18.00
Bērnu bibliotēkas klubiņa "Sprīdītis" nodarbības notiek katru trešdienu 15.00 - 17.00, vadītāja - kultūras centra dekoratore Janīna Krompāne. 
(Nodarbības tiks īstenotas tiklīdz to ļaus valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.)
Sestdiena, svētdiena - slēgts

Darbinieki:

   Gunta Grandāne, vadītāja
   tel.: 26481385
 
 
 
 
 
 
   Antra Galiņa, bibliotekāre
 

 

 

 

 

Elektroniskais katalogs

Bibliotēkā pieejamie periodiskie izdevumi

Novadpētniecības materiālu apkopojumi tematiskajās mapēs

Bibliotēkas reglaments

Akreditācijas atzinums

 
Bibliotēkas darba rādītāji:

Bibliotēkas darba rādītāji

2019

2020

2021

Lietotāji

631

605

498

Bērni, jaunieši

506

485

364

Fiziskie apmeklējumi

10062

7248

5796

Izsniegums

11102

8994

5860

                 t.sk. grāmatas

7150

6129

4943

                 t.sk. periodika

3952

2822

917

SBA (starpbibliotēku abonements)

82

79

170

Krājuma apgrozība

1

1

0,7

Dokumentu skaits uz 1 liet.

18

16

18

Kārtējie izdevumi uz vienu liet.

48

47

59