Klintaines pagasta bibliotēka

 

Adrese: “Kūlīši”, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads, LV-5129

Saziņai:
mob.t.: 29485573
 
Darba laiks:

Pirmdienās – no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00
Otrdienās – no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00
Trešdienās – no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00
Ceturtdienās – no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00
Piektdienās – no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00
Sestdienās, svētdienās – bibliotēka slēgta

Reizi mēnesī piegādā Klintaines pagasta iedzīvotājiem pašvaldības informatīvo izdevumu "Pļaviņu Novada Ziņas" un pēc pieprasījuma grāmatas.
 
  Klintaines pagasta bibliotēkas vadītāja Alita Kluša,
 
 
 
 
 
 
 

Elektroniskais katalogs

Bibliotēkā pieejamie periodiskie izdevumi

Novadpētniecības materiālu apkopojumi tematiskajās mapēs

Novadpētniecība tiešsaistē:

Depšu kalna taka Letonikā (projekts Latvijas kultūrvides takas).

4 apskates objekti, kas iepazīstina ar klintainietes Ilzītes Pitjukevičas deviņām dzimtas paaudzēm. 

Rīteri un tās mantojums Letonikā (projekts Latvijas kultūrvides takas).

6 apskates objekti, kas iepazīstina ar Klintaines pagasta Rītera ciema kultūrvēsturisko mantojumu.

Raidījums “Tēvu laipa šaizemē” - Stukmaņos.

Ceļš vieno gan gadsimtus, gan cilvēkus, pa to dipējuši gan kalpu bērnu soļi, gan, iespējams, traukušies Stukmaņu muižas grāfienes Medēmas zirgi. Ceļš - visiem kopējs un tomēr katram savs.

Kārlis Martinovskis letonika.lv_bibliotēku un skolu mape

Komponists, kordiriģents, pedagogs Kārlis Martinovskis dzimis 1886. gada 30. maijā Stukmaņu pagasta “Poriešos”.

K. Martinovska pirmie mūzikas skolotāji bija māte - Ede Martinovska, dzimusi Leitis Stukmaņu “Sēliškās”, tēvs - Jānis Martinovskis, dzimis Pasta muižas pagasta “Žagatās”.

Daudzi K. Martinovski uzskatīja par savējo - gan Stukmaņos un Pļaviņās, gan Koknesē un Jēkabpilī, gan Rīgā, kur viņš dzīvojis, mācījies, strādājis, vadījis korus.

K. Martinovskis, pēc savas un sievas Minnas Martinovskas nāves, visus darbus mūzikā, literatūrā, glezniecībā; savāktos albūmus, vēstules, pastkartes, telegrammas u.c. novēlējis LNB.

 

2019. gada 27. aprīlī Kārļa Martinovska piemiņas koncerts Kokneses kultūras namā 

Aina Avena letonika.lv_bibliotēku un skolu mape

Skolotāja, režisore Aina Avena dzimusi 1926. gada 10. janvārī Pļaviņu pagasta Stukmaņu ciema “Ozolos”, Bertas un Jāņa Kalvīšu ģimenē.

33 gadus nostrādājusi Pļaviņu ģimnāzijā par ģeogrāfijas skolotāju.

 

Pļaviņu kultūras nama dramatiskā kolektīva “Aina” dibinātāja. Apbalvota ar Atzinības Krusta Sudraba nozīmi.

Bibliotēkas reglaments

Akreditācijas atzinums

Bibliotēkas vēsture

Darba rādītāji:

 

Darba rādītāji no 2018. līdz 2020. gadam

 

 

2018

 

2019

 

2020

Lietotāju skaits

218

266

292

t. sk. bērni

53

54

26

Fiziskais apmeklējums

3436

3252

3156

t. sk. bērni

301

287

218

Izsniegums kopā

3807

3874

3729

t. sk. grāmatas

1681

1545

1816

t. sk. periodiskie izdevumi

2126

2329

1913

t. sk. bērniem

164

241

266

SBA (starpbibliotēku abonements)

46

80

195

Krājuma apgrozība

0,79

0,83

0,61

Dokumentu skaits uz 1 liet.

22,18

17,53

21,05

Kārtējie izdevumi uz 1 liet.

81,16

62,35

59,56

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita apkalpes zonā

30%

38%

44%

Iedzīvotāju skaits

726

689

663