Mākslinieciskie kolektīvi

Gadsimtu gaitā Pļaviņu apkārtnē ir saglabāts šeit paaudzēs dzīvojošās tautas kultūras mantojums, kas vēsturiski veidojies mijiedarbojoties dažādu tautu tradīcijām. Uz šo vietu vienmēr tiekušies amatnieki, tirgotāji, mākslinieki un vienkārši laimes meklētāji.

1870. gadā izveidota Vietalvas Dziedāšanas biedrība, 1884.gadā Stukmaņu Kultūras biedrība. Šodien šīs vērtības tiek saglabātas, attīstītas un nodotas mantojumā tālākajām paaudzēm.  

 

PĻAVIŅU KULTŪRAS CENTRA MĀKSLINIECISKIE KOLEKTĪVI

 

Jauniešu deju kolektīvs „Daugaviņa”
Vadītāja Ineta Reitere

Deju tradīcijas Pļaviņu pilsētā aizsāktas 1947. gadā. 1948. gadā Pļaviņu dejotāji kā pilnvērtīgs kolektīvs piedalījās Pirmajos Padomju Latvijas Dziesmu svētkos. Nozīmīgs deju kolektīva vēsturē ir 1960. gads – Latvijas PSR Dziesmu svētku gads, kurā par nopelniem tautas mākslas popularizēšanā un augstu māksliniecisko līmeni LPSR KM kolēģija piešķīra Tautas deju ansambļa nosaukumu „Daugaviņa”. 1997. gadā, atzīmējot kolektīva 50 gadu jubileju, koncertā uz vienas skatuves vienlaikus dejoja četru paaudžu „Daugaviņas” dejotāji.

2000. gadā deju kolektīva vārdu mantojumā saņēmis jauniešu deju kolektīvs. „Daugaviņa” atkal ieguvusi jaunus vaibstus, kļuvusi straujāka, krāčaināka.

Deju kolektīvs aktīvi iesaistās kultūras dzīvē, koncertē Latvijas novados un republikas mēroga pasākumos. Ar koncertprogrammām pārstāvējis savu novadu Starptautiskajā folkloras festivālā „Susret Naroda i Kultura” Sikirevcos, Horvātijā (2005.g.), Starptautiskajā mākslas simpozijā pilsētā Logumklooster, Dānijā (2006.g.), Starptautiskajā festivālā „Južnaja Palmira” Odesā, Ukrainā (2007.g.), XXV Internacionālajā Folkloras un deju festivālā "Zemplen" Ungārijā (2013.g.), I Internacionālajā folkloras festivālā „World Wide” Pulawy Polijā (2016.g.), Starptautiskajā folkloras festivālā „Interetno 2017” Suboticā (Serbija).

Kolektīva mēģinājumi notiek Pļaviņu kultūras centrā: piektdienās plkst. 19.00, sestdienās plkst. 10.00.

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vidupe”
Vadītājs Jānis Reiters

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vidupe” dibināts 2008. gadā.

Deju kolektīvs piedalījies deju kolektīvu skatēs un saņēmis augstu žūrijas vērtējumu. „Vidupes” darbības pamatā ir dejotprieks, vēlme pilnveidoties un pozitīva attieksme pret kultūras norisēm. Kolektīvs katru gadu apgūst jaunu deju repertuāru, bet ir dejas, kuras ir mīļas un tiek dejotas ilgāku laiku.
Deju kolektīvs aktīvi koncertē un priecē skatītājus gan tradicionālajos latvisko gadskārtu svētku sarīkojumos, gan ikgadējos pilsētas un novada svētkos, kā arī deju kolektīvu sadancošanās pasākumos. Pārstāvējis savu novadu Jonavā (Lietuva, 2013.g.), Podravske Sesvetes pašvaldībā (Horvātija, 2014.g., 2015.g.).

Kolektīva mēģinājumi notiek Pļaviņu kultūras centrā: otrdienās, ceturtdienās plkst. 20.00

 
Sieviešu koris „Loreleja”
Kora diriģente – Diāna Austra Vaice
Kormeistare, koncertmeistare – Sigita Vilkaplātere

Pļaviņu kora pirmsākumi datēti 1888. gadā Stukmaņos.

20. gs. kora darbības gadi bijuši bagāti ar koncertiem pašu mājās un Latvijā, arī ārpus republikas robežām - Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā. Gūtas godalgotas vietas konkursos un festivālos.

No 2001. gada gadsimtiem auklēto kora dziedāšanas tradīciju novadā turpina saglabāt un kopt sieviešu koris „Loreleja”. Koris aktīvi iesaistās Pļaviņu pilsētas, novada un valsts kultūras dzīvē. Kolektīvs vairākkārt saņēmis augstākos novērtējumus valsts mēroga skatēs un šie sasniegumi ierindojuši kori Latvijas labāko sieviešu koru skaitā. Sniegtas koncertprogrammas Polijā, Horvātijā, Dānijā, Ukrainā, Lietuvā. 2017. gadā koris saņēma sudraba balvu Internacionālajā koru festivālā „Mundus Cantat Sopot 2017” Sopotā Polijā.

Kora repertuārā ir daudz, dažāda rakstura dziesmu, sākot no vecklasikas līdz mūsdienu komponistu kora dziesmām, garīgais repertuārs un arī jautras sadzīves apdziedāšanas un galdadziesmas.

Kolektīva mēģinājumi notiek Pļaviņu kultūras centrā: otrdienās, ceturtdienās plkst. 19.00.

 

Klintaines pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Dzirnas”
Vadītāja Sigita Vilkaplātere

Sieviešu vokālais ansamblis "Dzirnas" dibināts 1998. gadā Klintaines pagastā un joprojām tā dalībnieces aktīvi piedalās pašdarbības pasākumos, dzied dažādos svētkos un godos Latvijā un ārzemēs. Vokālo ansambļu skatēs ir iegūtas godalgotas vietas, vairākus gadus "Dzirnu" dziedājums bija nepārspēts. Ansambļa repertuārā ir dažāda veida dziesmas - gan klasiskas, gan estrādes. Dziedātājas vieno ne tikai vēlme dziedāt, bet arī citas kopīgi organizētas nodarbes, piemēram, piedalīšanās tradicionālajās ugunsdzēsības sacensībās Klintaines pagastā. Ansambļa dziedātājas savu laiku kopā pavada aktīvi, radoši un dzīvespriecīgi.

Kolektīva mēģinājumi notiek Klintaines pagasta pārvaldē: trešdienās plkst. 18.00.

 

Vietalvas pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Zīle”
Vadītāja Sandra Paļčevska

Sieviešu vokālais ansamblis „Zīle” dibināts 1981. gadā Vietalvas pagastā. Kolektīva repertuārā ir gan laicīgā, gan garīgā mūzika. Ansamblis koncertējis Latvijas novados un ārvalstīs. Ansamblis dalībniecēm kļuvis par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, dzīves veidu, kas būtiski ietekmē ikdienu un svētkus.

Kolektīva mēģinājumi notiek Vietalvas pagasta pārvaldē: pirmdienās plkst. 18.00.

 

Aiviekstes pagasta senioru vokālais ansamblis „Ābeļziedi”
Vadītāja Olga Krasutina

Aiviekstes pagasta senioru vokālais ansamblis "Ābeļziedi" dibināts 2012. gadā.

Ansambļa dalībnieces ir radošas, aktīvas un vienmēr atvērtas jaunām idejām. Dalībnieces vieno dziesma, draudzība un ceļotprieks. Tādēļ repertuārā ir gan latviešu tautas dziesmu apdares, pazīstamu un tautā mīlētu komponistu orģināldziesmas, šlāgerdziesmas un populārā mūzika. Neatņemama sastāvdaļa kolektīva dzīvē ir tradicionālie labdarības koncerti Sociālās aprūpes centrā „Pļaviņas”.

Kolektīva mēģinājumi notiek Aiviekstes pagasta pārvaldē: trešdienās plkst. 18.00.

 

Amatierteātris „Aina”
Režisore Zane Kažus

Pļaviņu kultūras centra dramatiskais kolektīvs savu darbību sācis 1951. gadā ar J. Raiņa lugas „Pūt, vējiņi!” iestudējumu. Iestudējuma režisors Jānis Kalvītis.
Pļaviņu dramatiskā kolektīva veikums daudzajos darbības gados ir bagāts: ap simts lielāku un mazāku izrāžu. Iestudējumi guvuši ne tikai skatītāju atzinību, bet arī ieguvuši godalgotas vietas apriņķa un republikas mēroga dramatisko kolektīvu skatēs. 2009. gadā apstiprināts kolektīva nosaukums: amatierteātris „Aina”.

Kolektīva repertuārs ir daudzveidīgs. Iestudētas gan latviešu, gan ārzemju autoru lugas. Kolektīvam ir arī senas dzejas teātra tradīcijas. Ilgus gadu desmitus kolektīvu vadījusi režisore Aina Avena, no 2006. gada līdz 2018. režisore Anita Kokina.

Kolektīva mēģinājumi notiek Pļaviņu kultūras centrā: trešdienās plkst. 18.00.

 

Folkloras kopa „ĀRE”
Vadītāja Agita Lindenberga

Kopa dibināta 2013. gadā. Kolektīva repertuārā ir daudz tautasdziesmu, rotaļu un latvju danču. Dalībnieki izvēlējušies sava kolektīva vārdu „Āre”, kas latviešu tautas folklorā nozīmē- labi kopta pļava. Kopas dalībnieki vāc novadam raksturīgos folkloras materiālus, apgūst tradicionālo dziedāšanas un muzicēšanas manieri. Aktīvi iesaistās novada kultūras dzīvē, papildinot tradicionālos svētkus ar savu līdzdalību – Saules sagaidīšanu Lielajā dienā, Jāņu ielīgošanu, bluķa vilkšanu Ziemassvētkos, vizināšanos Meteņos.

Kolektīva mēģinājumi notiek Pļaviņu kultūras centrā: pirmdienās plkst. 17.30.

 

Lietišķās mākslas pulciņš „Skanstupe”
Vadītāja Inga Rubīna – Kalviša

LMP „Skanstupe” dibināts 1976. gadā. Pulciņa darbības laikā Tautas daiļamata meistaru nosaukumu ieguvuši 12 pulciņa dalībnieki.
Pulciņā regulāri notiek dalībnieku praktiskās un teorētiskās apmācības aušanas tehnikā, tamborēšanā, adīšanā. Pulciņa dalībnieki iesaistās arī sava novada etnogrāfisko materiālu vākšanā, izzina to darināšanas un kompozīcijas veidošanas principus un paņēmienus, kurus, radoši pielietojot, rada jaunus, mūsdienām atbilstošus un pieprasītus izstrādājumus.
Daudz tiek darīts, lai ieinteresētu jaunatni un laika gaitā iegūtās zināšanas un pieredzi nodotu nākamajām paaudzēm. Regulāri tiek organizētas pulciņa lietišķas mākslas izstrādājumu izstādes – gan vietējās nozīmes, gan piedalīšanās valsts un starptautiska mēroga izstādēs. Pulciņa dalībnieku darbi aizceļojuši uz daudzām valstīm: ASV, Kanādu, Franciju,Vāciju, Rumāniju, Horvātiju, Krieviju, Baltkrieviju, Austrāliju, Ukrainu, Ungāriju.
 

 

Līnijdeju kolektīvs „Smaidas”
Vadītāja Inese Arbeitere

Kolektīvā darbojas dažāda vecuma sievietes, kuras vēlas izkustēties, atbalsta veselīgu dzīvesveidu, ir neiztrūkstošas Vietalvas pagasta kultūras pasākumos un novadā, piedalās līnijdejotāju sadančos un festivālos.

Kolektīva mēģinājumi notiek Odzienas skolas sporta un kultūras hallē: pirmdienās plkst. 18.30.