Pļaviņu bibliotēka

  Adrese:
  Daugavas iela 49, Pļaviņas,
  Aizkraukles novads, LV-5120
 
  Saziņai:
  mob. t. 28670664, 
  e-pasts: biblioteka@plavinas.lv  
                           
 
 
Darba laiks:
Pirmdienās – piektdienās: 9.00 – 18.00     
Sestdienās: 9.00 – 15.00
Svētdienās bibliotēka slēgta

Elektroniskais katalogs

 

Darbinieki: 

  Ineta Grandāne, direktore                                                                          

  Saziņai: e-pasts: ineta.grandane@plavinas.lv

 

                  

 

  Ramona Kristvalde, bibliotēku informācijas speciāliste             

 

 

                   
 
 
  Iveta Gureviča, bibliotekāre                       

 

 

 

 

Seko bibliotēkai sociālajos tīklos:       

 
 
Bibliotēkas Literārā lapa:
 
Jaunieguvumi bibliotēkas krājumā:
 
 
 
 
NOVADPĒTNIECĪBA TIEŠSAISTĒ:
 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas, atmiņas institūciju un privātpersonu veidota digitāla kolekcija attēlos un fotogrāfijās, kur apkopota vizuālā informācija par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēstures un dabas vērtībām. Pļaviņu bibliotēka apzinājusi, digitalizējusi,veidojusi anotācijas un iesniegusi Zudušajai Latvijai 173 fotogrāfijas.
Rakstniece, sabiedriskā darbiniece Emīlija Prūsa (1878-1950): fotogrāfiju kolekcija ar anotācijām Novadpētniecības datubāzē. Veidota, sadarbojoties ar Juri Saulgozi (1936-2018) – rakstnieces piemiņas kopēju un arhīva glabātāju. Satur 81 fotogrāfiju ar aprakstiem.
Daugavas taka Letonikā (projekts Latvijas kultūrvides takas). 13 apskates objekti Pļaviņu pilsētā, kas iepazīstina ar kultūrvēsturi un Daugavas ainavām no Bebrulejas līdz Valītēm.
 
Pļaviņu novads e-katalogā. Bibliogrāfiskie ieraksti par Pļaviņām, Pļaviņu novadu ar eksemplāru ziņām visiem dokumentu veidiem, kas uzskaitīti bibliotēkas krājumā.
 
Publikācijas par Pļaviņām un Pļaviņu novadu Novadpētniecības datu bāzē. Apkopoti analītiskie izraksti no grāmatām, periodiskajiem izdevumiem par Pļaviņu pilsētu un novadu.
 
        
 
Bibliotēkas darba rādītāji:

Bibliotēkas darba rādītāji

2017

2018

2019

Lietotāji

1123

1124

1123

Bērni, jaunieši

162

98

99

Fiziskie apmeklējumi

11247

11583

11500

Izsniegums

26 134

31967

25450

                 t.sk. grāmatas

10 825

11739

11103

                 t.sk. periodika

15 258

20148

14309

SBA (starpbibliotēku abonements)

296

508

608

Krājuma apgrozība

1.39

1.27

1.04

Dokumentu skaits uz 1 liet.

16.78

22.45

21.79

Kārtējie izdevumi uz vienu liet.

43.76

40.69

43.5

 
 
 
 
Bibliotēkas vēsture

Aizsākums bibliotēkas darbībai Pļaviņās meklējams 1920. gada septembrī, kad tiek nodibināta Latvijas Kultūras Veicināšanas biedrības Pļaviņu nodaļa. Dokumentāli pierādīts bibliotēkas dibināšanas gads vēl jānoskaidro, taču avoti liecina, ka bibliotēka Pļaviņu miestā darbojusies jau 1922. gadā.

1935. gadā pilsētas bibliotēka ir atradusies vienā ēkā ar pilsētas pašvaldību – Daugavas ielā 29 un krājumā bijušas 1000 grāmatas. Bibliotēku pārzinājis Alfreds Šnitke. Šajā pašā laikā paralēli darbojusies arī Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības Pļaviņu nodaļas bibliotēka Daugavas ielā 1, kuras krājumā 906 grāmatas. 1937. gadā ar Kultūras fonda domes lēmumu šīs bibliotēkas krājums nodots Pļaviņu pilsētas valdes pārziņā – tātad kļuvis par pilsētas bibliotēkas īpašumu.

Pēc Otrā pasaules kara beigām jaunā okupācijas vara dibināja bibliotēkas no jauna, 1946. gada 1. jūlijā oficiāli izveidojot Pļaviņu pilsētas bibliotēku. No 1956. gada, pievienojot Pļaviņu pilsētai Gostiņus, kur arī darbojas bibliotēka, Pļaviņu pilsētas bibliotēka kļūst par Pļaviņu 1. bibliotēku.

2009. gads bibliotēkas vēsturē nāk ar pārmaiņām – tiek izveidots Pļaviņu novads un Pļaviņu 1. bibliotēka kļūst par Pļaviņu novada domes struktūrvienību, iegūstot jaunu nosaukumu un jaunu organizācijas struktūru – Pļaviņu novada bibliotēka ar filiālēm – visas novada bibliotēkas, izņemot Pļaviņu novada bērnu bibliotēku, kļūst par novada bibliotēkas filiālēm un sāk strādāt centralizētā modelī, kur novada bibliotēka veic administratīvās un koordinējošās funkcijas. No 2015. gada februāra arī Pļaviņu bērnu bibliotēka ir novada bibliotēkas filiāle.

2004. gadā bibliotēka sāk strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) ALISE, veidojot bibliotēkas lietotāju datubāzi un atspoguļojot krājumu BIS. No 2010. gada bibliotēkas krājums ir pilnībā atspoguļots e-katalogā, kas ļāva uzsākt automatizētu bibliotēkas lietotāju apkalpošanu.

 
Pļaviņu  bibliotēka iesaistījusies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projekta "Stāstu bibliotēkas"