Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Pļaviņu novada ģimnāzijā

Izziņošanas datums
27.06.2018
Pasūtītājs
Pļaviņu novada dome
Iepirkuma nosaukums
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Pļaviņu novada ģimnāzijā
Iepirkuma ID
PND/2018/18
Pielikumi
Papildus informācija
Kontaktpersona
I. Kaļva, t. 65133858, e-pasts: iepirkumi@plavinas.lv
Iesniegšanas termiņš
16.07.2018 - 11
:00
Pieteikumi jāiesniedz
personīgi vai iesūtot pa pastu uz adresi: Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV5120
Iepirkuma stadija
Pabeigts
Uzvarētājs
SIA “Bezdelīgas-2”
Līgumcena
361 637.54 EUR bez PVN
Informācija atjaunota
6.08.2018