JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Aigars Krūmiņš

Labdien! Interesē vai no pašvaldības puses ir iespējams kāds atbalsts kanalizācijas sistēmas izbūvei privātmājai Gostiņos. Un varbūt ir kāds plāns vai projekts pilsētai attiecībā uz Gostiņu pieslēgšanu pie centralizētās sistēmas?
Labdien!
Diemžēl pagaidām šāds atbalsts nav paredzēts. AIZKRAUKLES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021. – 2028. GADAM Investīciju plānā ir iekļauts investīciju projekts Nr.247 “Pļaviņu pilsētas Gostiņu daļas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveide”, un tā mērķis ir attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas. 2022. gadā nav plānots realizēt šādu projektu. Lai realizētu tik apjomīgu projektu, nepieciešams piesaistīt ES struktūrfondu līdzfinansējumu. Aizkraukles novada pašvaldība seko izsludinātajiem ES fondu un pārrobežu projektu konkursiem un izvērtē iespējas piedalīties projektu konkursos atbilstoši prioritātēm un pašvaldības budžeta iespējām. Šobrīd ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu jomā nav atvērtu projektu konkursu.

Guntars Zagers

Labdien. Tagad ir Aizkraukles novads,tas iespejams ir labi,bet lasot jautajumus Plavinu domri,ari man,ir jautajumi,vai ka vinus savadak saukt,nezina. Lieta tada,ka agrak es vareju zinat no *Plavinu zinam*par dzivi Plavinas,ne tikai,bet ari par dzimusajiem,mirusajiem,laulatajiem utt,bet tagad... Iedomajieties situaciju,es nebudams Plavinas ilgaku laiku,jautaju-ka jutas tava mamma,sieva...ka jutas cilveks,kuri vinus ir jau guldijusi zemes klepi? Mans viedoklis,butu ieteicams,atjaunot to plavinu domes majas lapa. Paldies,un ar cienu domes,deputatiem,Guntars.
Labdien!
Pēc Administratīvi teritoriālās reformas, no 2021. gada 1. jūlija, Pļaviņu novada domes informatīvais izdevums “Pļaviņu Novada Ziņas” vairs netiek izdots, tā vietā reizi mēnesī jaunizveidotā Aizkraukles novada iedzīvotājiem bez maksas ir pieejams Aizkraukles novada pašvaldības informatīvais izdevums. Ņemot vērā, ka Valsts pārvaldes iekārtas likums un likums “Par pašvaldībām” paredz, ka pašvaldības informatīvā izdevuma izdošana ir saistīta ar sabiedrības informēšanas pienākumu par pašvaldības darbību un primāri – par pašvaldības funkciju izpildi, kā arī jaunizveidotais Aizkraukles novads gan teritoriāli, gan iedzīvotāju skaita ziņā ir daudz plašāks un katrā no bijušajiem (Aizkraukles, Pļaviņu, Skrīveru, Kokneses, Neretas un Jaunjelgavas) novadiem pašvaldības informatīvais izdevums tika veidots atšķirīgi un ne visos no tiem atspoguļota informācija par dzimušajām/mirušajām personām un par laulībām, tad tika pieņemts lēmums šāda rakstura informāciju neatspoguļot. Šī informācija tiek publicēta reģionālajā laikrakstā, tomēr tas ir maksas saturs, tai pat laikā pašvaldības informatīvais izdevums ar reģionālajiem laikrakstiem nekonkurē un tā izdošanas mērķis atšķiras. Šo informāciju nav plānots arī publicēt mājaslapā www.plavinunovads.lv, jo tā tiks uzturēta līdz brīdim, kad tiks izveidota jaunā Aizkraukles novada mājaslapa.

Intars Teterovskis

Labdien! Jautājums par Raiņa ielu. Kas būvniecības laikā ir atbildīgs par ielu un ietvju tīrīšanu? Un kad ietves tiks pienācīgi savestas kārtība un tiks pabeigta būvniecība, nolīgtais termiņš 31.12.2021 strauji tuvojās? Dotajā momentā bērniem dodoties uz skolu pa Raiņa ielu nākas pārvietoties pa brauktuves daļu, kas ir bīstami visiem satiksmes dalībniekiem.
Labdien! Pašlaik Raiņa iela posmā no Od
zienas ielas līdz Raiņa ielai Nr.3 ar sķērsielām (Pļavu iela, Kaļķu iela, Pasta iela, Stacijas iela un Rožu iela) un Raiņa iela posmā no Torņupītes līdz Robežu ielai ar sķērsielām (Upes iela, Vietalvas iela, Atvaru iela, Dzirnavu iela) ir būvobjekts, kurš vēl nav nodots eksplutācijā, līdz ar to šīs ielas, tostarp trotuāri, ir būvdarbu veicēja SIA “Ošuklalns” pārziņā. Ņemot vērā laikapstākļu izmaiņas, no 4. decembra tiks izsludināts tehniskais pārtraukums, kas provizoriski ilgs līdz pavasarim, kad pēc sniega segas nokušanas ielas pārbūves darbus būs iespējams turpināt. Līdz ar tehniskā pārtraukuma izsludināšanu tiks noslēgts līgums ar ceļu uzturētāju, lai uz izbūvētajiem ceļa posmiem un trotuāriem tiktu tīrīts sniegs un tie tiktu kaisīti ar pretslīdes materiāliem.

Ilona Iesalniece

Labdien! Izlasīju, ka turpmāk nepieciešams marķēt sadzīves atkritumu maisus ar piesaisti nekustamajam īpašumam. Telefoniski man paskaidroja, ka tas nozīmē - katram atkritumu maisam piestiprināt norādi ar adresi, pielīmējot to ar skoču. Diemžēl realitātē skočs pie plastmasas maisa pārāk labi neturas, lietus laikā atlīp, un ziemā aukstumā vispār nevar pielīmēt, līdz ar to nav iespējams garantēt, ka pielīmētā lapa turēsies pie maisa. Tāpēc gribētu zināt, kāpēc šī prasība ir ieviesta, un vai tādā gadījumā joprojām iepriekš jāzvana un jāpiesaka atkritumu izvešana, norādot maisu skaitu.
Labdien!
Ar jautājumiem saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu lūdzam vērsties pie pakalpojuma nodrošinātāja SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” vai nepieciešamības gadījumā - pie kapitālsabiedrības kapitāldaļu turētāja, Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Riekstiņa (tālr. 64901033; mob. 27775539; e-pasts: uldis.riekstins@aizkraukle.lv).

Daina Jakimoviča

Labdien! Sakiet, lūdzu, kāpēc pie Pļaviņu vidusskolas netiek uzstādīts ātrumu ierobežojošais valnis? Ir luksofors , bet diemzēl ar to nepietiek. Pašlaik notiek ceļa remonts, luksofors nestrādā. Ietvi šķērsot pie pārejas ir bīstami., apdraud dzīvību jo reti, kurš autovadītājs apstājas, samazina ātrumu un pagaida līdz bērni šķērso brauktuvi.
Labdien! Ātruma ierobežojošo valni nav
atļauts uzstādīt uz ielām, pa kurām kursē starppilsētu pasažieru autobusi, kā arī ir noteikts minimālais attālums no krustojuma. Pat ja uz šo ceļa posmu neattiektos autobusu nosacījums, saistībā ar krustojuma nosacījumu, valnim būtu jābūt starp Vietalvas un Atvaru ielu, kas nedotu vēlamo rezultātu. Tā kā ielas remontdarbi tuvojas noslēgumam, tad drīzumā luksofora darbība tiks atjaunota.

Maija Timošenko

Labdien Vai "Pļaviņu novada ziņām" līdzīgs izdevums vēl būs? Lai gan sen dzīvoju Rīgā, tomēr vēlos zināt, kas notiek manā dzimtajā pilsētā. Pļaviņu vsk. esmu beigusi 1983.g. Cieņā, Maija Timošenko (dzim. Baltiņa)
Labdien! Paldies par izrādīto interesi!
Pēc Administratīvi teritoriālās reformas Pļaviņu novada domes informatīvais izdevums “Pļaviņu Novada Ziņas” vairs netiek izdots, tomēr informācija par jaunizveidoto Aizkraukles novadu, tostarp par Pļaviņu apvienībā notiekošo, reizi mēnesī tiek publicēta Aizkraukles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā. Izdevuma drukātā versija tiek nogādāta novada iedzīvotāju pastkastītēs, kā arī tā pieejama novada bibliotēkās, pagastu pārvalžu ēkās un Aizkraukles novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros. Izdevuma elektroniskā versija pieejama šeit: http://www.aizkraukle.lv/lv/aizkraukles-novada-pasvaldibas-informativais-izdevums-no-01-08-2021/

Lapas