Īpašumi jāreģistrē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā

SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” , pamatojies uz 2018. gada 28. decembrī noslēgto Vienošanos ar Pļaviņu novada domi, informē, ka ar 2019. gada 1. janvāri ir izveidots decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu (nav pieslēgti pie centralizētās kanalizācijas sistēmas) īpašniekiem reģistrā ir jāreģistrējas līdz 2021. gada 31. decembrim.

Reģistrā īpašniekiem ir jāreģistrē īpašumi no šādām teritorijām:

  • Stukmaņu ciems, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads;
  • Rīteru ciems, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads;
  • Kriškalnu ciems, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads;
  • Vietalva, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads;
  • Odziena, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads;
  • Pļaviņu pilsēta, Aizkraukles novads.

Reģistrā ir jāreģistrē sekojoši decentralizētās kanalizācijas sistēmu veidi:

  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
  • septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kurš izbūvēts, atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
  • notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete).

Vēršam iedzīvotāju uzmanību uz to, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmu īpašnieki, kuru īpašumā ir rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, bet kuru rīcībā nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, līdz 2020. gada 1. janvārim nodrošina, ka atbilstošs komersants apseko decentralizēto kanalizācijas sistēmu un izsniedz apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuru īpašumā ir rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, turpmāk reizi gadā (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) būs jāveic kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope. Apkopi varēs veikt tikai atbilstošs komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē.

SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” nodrošinās gan decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanu un apliecinājuma izsniegšanu, gan arī kanalizācijas sistēmas tehniskā apkopju veikšanu.

Iesnieguma formu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai skatīt ŠEIT.

Iesniegums jānosūta vai jāienes SIA „Pļaviņu komunālie pakalpojumi”, Daugavas ielā 43, Pļaviņās, Aizkraukles novads, LV-5120, vai arī jānosūta e-pastā: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv

 


Iesnieguma forma decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai