Tiks noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi vairākiem Pļaviņu apvienības autoceļiem

Publicēts: 
27.10.2021 - 10:30

Iestājoties lietus periodam, Pļaviņu apvienībā uz laiku tiks ierobežota transportlīdzekļu masa uz šādiem pašvaldības autoceļiem:

Ceļš, ceļa posms

Masas ierobežojuma apjoms

Aiviekstes pagastā:

Karjers – Juči

7 t

Juču pārbrauktuve – Āpēni

10 t

Vesetnieki – Straumēni

10 t

Āžu purvs – Ķūģi

10 t

Ķūģi caur Liepām

7 t

Liepas – Āpēni

7 t

Mālkalni – Boksti

3,5 t

Gostiņi – Apvedceļš – Spridzēni

10 t

Pļaviņu apvedceļš – Juči

10 t

Klauģi – Mežrijas – Vecāres

7 t

Vietalvas pagastā:

Kaļviļumi – Balodēni – Ormaņi

10 t

Auderi – Vērsēni

10 t

Akmentiņi – Gērcēni

10 t

Siljāņi – Aizkalnes

10 t

Vēres –Vidzemnieki

10 t

Iegrīvas – Vēres - Kalna Vēres

10 t

Baltā Māja – Sidrabītes

10 t

Benckalni – Baznīca

10 t

Kapmalieši – Kungāres

7 t

Stabiņi – Latas

7 t

Klintaines pagastā:

Veltas – Stēģi

7 t

Stukmaņi - Dzidravoti

7 t

Jaunā iela - Purvmalas

7 t

Alkšņi - Ozolkalns

7 t

Maldas - Dzidravoti

7 t

A6 - Maldas

7 t

A6 112. Km - Eglītes – Rīteru kapi

7 t

Baloži - Staburaga ceļš

7 t