Sveicam ar sasniegumiem mācību darbā 1. semestrī!

Publicēts: 
04.01.2022 - 11:00

Jaunā gada iesākums ir brīdis, kad atskatāmies uz sasniegto, izvirzot jaunus mērķus un izaicinājumus. Aizvadītais darba cēliens, 2021./2022. mācību gada 1. semestris, mums nav aizritējis velti - ir apgūtas jaunas zināšanas un prasmes mācību stundās,  interešu izglītības nodarbībās, ir uzsākta veiksmīga piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos. Aktīvi izmantojam iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” sniegtās iespējas un turpinām realizēt projektus “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, sniedzot skolēniem gan individuālas, gan grupu konsultācijas, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus.

Vēlos teikt paldies ikvienam mūsu skolas skolēnam, kurš ir cītīgi, neatlaidīgi, apzinīgi strādājis atbilstoši savām spējām, apliecinot pozitīvu un godprātīgu attieksmi pret savu tiešo pienākumu – mācību darbu. Liels paldies visiem skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā. Paldies skolēnu vecākiem par sadarbību ar mums gan ikdienā, gan svētku reizēs.

Īpaši priecājamies un lepojamies ar skolēniem, kuri 1. semestri ir pabeiguši ar patiešām augstiem mācību darba rezultātiem. Trīsdesmit septiņi 1. - 3. klašu skolēni 1. semestra pēdējā skolas dienā saņēma Pļaviņu vidusskolas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā 2021./2022. mācību gada 1. semestrī:

1.a klase: Gustavs Briedis, Viktorija Kaplere, Magdalena Meinuza, Lilija Īzaka Ibrahima Gatasa;

1.b klase: Tomass Gross-Avotiņš, Selīna Krasovska, Darija Lukašova, Alise Sandija Piļjanovska, Ieva Ruciņa-Vējiņa, Dārta Šuste;

2.a klase: Laura Bonda, Bruno Džeriņš, Paula Ērika Steprāne, Kārlis Bērziņš;

2.b klase: Veronika Aļeščenkova, Hermīne Folkmane, Everita Kalniņa, Everita Kravale, Sindija Liepiņa, Alise Minajeva;

3.a klase: Roberts Baltais, Matīss Briedis, Reinis Briežkalns, Melānija Ķerķe, Simona Lasmane, Rūta Saliņa, Artjoms Šlems, Gabriela Vilciņa, Karlīna Visocka;

3.b klase: Milana Dauškane, Oto Delikatnijs, Atis Ivanovs, Dārta Jaudzema, Ance Kaidaka, Lote Ošlapa, Marks Starčenko, Žanete Stendere.

 

4. – 12. klašu skolēni 1. semestra noslēgumā saņēma Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības. Zelta liecība tiek piešķirta, ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 8,50 un vairāk balles, Sudraba – ja vidējais vērtējums ir 8,00 un Izaugsmes liecību saņem skolēni, kuru vidējais vērtējums, salīdzinot ar 2020./2021. m. g. 2.semestri ir paaugstinājies vismaz par 10%.

Zelta liecības ieguva 16 skolēni:

4.a klase: Armands Striķis, Renārs Valdbergs;

4.b klase: Agrita Andersone, Līva Avotiņa, Evita Pujāte;

5.a klase: Uva Bērziņa, Kendija Štrikmane;

6.b klase: Elīza Kurcalte, Karlīna Lodīte;

7.b klase: Justīne Riekstiņa;

9.b klase: Kate Kondrāte;

10. klase: Laila Bicāla, Nikola Gasperoviča;

11. klase: Samanta Ērgle, Edīte Visocka;

12. klase: Evelīna Paula Ķerķe.

 

Sudraba liecības saņēma 31 skolēns:

4.a klase: Elīza Baltā, Anastasija Čereškeviča, Kristofers Kalniņš;

4.b klase: Evelīna Antanoviča, Haralds Eriksons, Markuss Gūtmanis, Patrīcija Vaivode;

5.a klase: Līna Džeriņa, Dzintars Leončiks;

5.b klase: Reinis Bērziņš, Viktorija Dudareva, Sandis Rāviņš;

6.b klase: Līna Marija Līcīte, Madara Vaivode;

7.a klase: Sofija Anna Birkāne;

7.b klase: Kaiva Annika Avotiņa, Alita Paļuga;

8.a klase: Sofija Pakalka;

8.b klase: Keita Kristiāna Brūniņa;

9.a klase: Vitalijs Grišuļonoks, Luīza Jakovļeva;

9.b klase: Anastasija Gorpeņuka, Aleksa Kitajeva;

10. klase: Ieva Ambaine, Vendija Kažemaka, Darja Kmito, Linards Lukss, Adriāna Misiņa;

12.klase: Andis Daugavietis, Elīza Luksa, Beāte Skrabutena.

 

Izaugsmes liecības nopelnīja 12 skolēni:

5.b klase: Kaspars Zalaks;

6.b klase: Renāte Adaškeviča, Diāna Malnača, Aleksis Ozoliņš;

8.a klase: Deivids Romanovskis, Kristers Ūbergs;

8.b klase: Rainers Stoma;

9.b klase: Toms Aizporietis, Sintija Liepiņa, Līva Peipiņa, Emīls Širzads Lejiņš-Bulahs;

10. klase: Madara Smirnova.

 

Lai 2022. gads nes mums patīkamus pārsteigumus, panākumus mācībās, lai ikkatram izdodas piepildīt savus slēptākos sapņus un karstākās vēlēšanās!

Lana Ivanova, direktora vietniece izglītības jomā