Pieminot Pļaviņu bibliotēkas ilggadējo vadītāju Veltu Kreimu 90. dzimšanas dienā

Publicēts: 
08.11.2021 - 15:45

 

Ja meklē – dzīve kur palika?

Tu rodi:-

Tā darbā pārvērsta.

                              (Aspazija)

 

VELTA KREIMA (14.10.1931. – 11.04.1985.)

Bibliotekāre, Pļaviņu pilsētas bibliotēkas vadītāja laikā no 1955. līdz 1985.gadam.

Visu dzīvi veltīja darbam, savai pilsētai un tās ļaudīm. Velta bija sabiedrības cilvēks, palīdzēja organizēt un vadīt daudzus pasākumus, tematiskas pēcpusdienas, literārus vakarus. Sadarbojās ar pilsētas iestādēm un uzņēmumiem, īpaši ar skolu un kultūras namu. Apbalvota ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija goda rakstu.

1976. gada 31. maijā Latvijas PSR Kultūras ministrija un Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību republikāniskā padome piešķīra Veltas Kreimas vadītajai Pļaviņu pilsētas 1. bibliotēkai ”Teicama darba bibliotēkas” godpilno nosaukumu.

Smaga slimība Veltu pārsteidz un liek pāragri šķirties no dzīves.

Velta Kreima apbedīta Pļaviņu Bārukalna kapos.

Pļaviņu bibliotēka - Veltas darba turpinātāji, velta šo virtuālo izstādi mūsu novadniecei Veltai Kreimai 90. dzimšanas dienā.

 

Ziņu sagatavoja un virtuālo izstādi veidoja:

Ramona Kristvalde, Pļaviņu bibliotēkas bibliotēku informācijas speciāliste