Oktobris bērnu bibliotēkā

Publicēts: 
29.10.2021 - 17:00

Līdz ar lapkriti aiziet oktobris. Protams, mēs ļoti ceram, ka pēc 15. novembra bērnu bibliotēkā atkal skanēs bērnu čalas. Taču arī šobrīd katru dienu atrodam mūsu grāmatu kastē jūsu nodošanai atnestās grāmatas. Paldies! Vēl mēs šajā laikā gan veicam iekšējo darbu, kas ir liels un daudzveidīgs, gan čakli mācāmies attālinātās, bibliotekāriem domātās semināru nodarbībās.

Tomēr priecājamies, ka pirms ierobežojumu stāšanās spēkā varējām iepriecināt gan mazus, gan lielus. Noslēdzās šī gada četrgadnieku projekts “Grāmatu starts”. Uzaicinājām mazos dalībniekus saņemt godam nopelnītos diplomus un dāvaniņas, kuru izmaksas sedz LNB atbalsta biedrība un Pļaviņu apvienības pārvalde - mugursomiņas ar pūcīti, grāmatiņu, mīksto mantiņu.

Vēl turpinās projekts “Bērnu žūrija”. Tā ietvaros notika literāri sarīkojumi PII “Jumītis” grupiņā “Magonīte” un Pļaviņu vidusskolas 3.a klasē. Paldies “Magonītes” bērniem un audzinātājām par uzzīmētajiem skaistajiem zīmējumiem, kas ilustrē I. un A. Pikovu grāmatu “Tuk – tuk!” Savukārt 3.a klases bērni pēc bibliotēkas vadītājas Guntas ierosinājuma paši piedalījās improvizētā uzvedumā par grāmatas varoņiem.

PII “Bērziņš” vecākajā un sagatavošanas grupās notika pārrunas par drošību uz ielas un dzelzceļa, jo bērnudārzā tā bija drošības nedēļa.

Pirms Covid- 19 ierobežojumu stāšanās spēkā  7.b klasē pēc audzinātājas I. Krastiņas ierosinājuma skolēnus tiešsaistē iepazīstinājām ar mūsu slavenajiem novadniekiem J. Jaunsudrabiņu, E. Prūsas brāļiem K. un A. Štrāliem. Paldies skolotājai par jauko ierosmi! Tieši šobrīd esam aicinājuši visus bērnus un pusaudžus piedalīties radošās izstādes veidošanā, kas veltīta Latvijas dzimšanas dienai. Gaidām jūsu zīmējumus, dzejoļus, aplikācijas un jebkādus citus radošus darbus! Tos var sūtīt gan e-pastā plavinuberni@inbox.lv, gan WhatsApp uz bibliotēkas tālruni 26519888, vai arī ar uzrakstītu vārdu, uzvārdu un vecumu ielikt bibliotēkas atnesto grāmatu kastē  - ārpusē pie bibliotēkas durvīm. Gaidām jūsu darbiņus un uz tikšanos pēc ierobežojumu beigām!

 

Antra Galiņa, bibliotekāre