No 6. janvāra tiek slēgti Pļaviņu apvienības pārvaldes norēķinu konti AS Citadele un AS Luminor bankā

Publicēts: 
06.01.2022 - 09:00

Ar  06.01.2022. tiek slēgts Pļaviņu apvienības pārvaldes norēķinu konts AS Citadele banka, lūdzam turpmāk Citadeles bankas klientiem maksājumus veikt Aizkraukles novada pašvaldības AS Citadeles bankas norēķinu kontā

LV21 PARX 0012 4471 5000 1

 

Ar 6.01.2022. tiek slēgts Pļaviņu apvienības pārvaldes norēķinu konts AS Luminor bankā, lūdzam turpmāk Luminor bankas klientus maksājumus veikt Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontos

AS Swedbank LV38HABA0551020621727 vai LV18HABA0551000647750

AS SEB banka LV28UNLA0035900130302

AS “Citadele banka”LV21PARX0012447150001