JDK „Daugaviņa” izgatavoti Zemgales novada tautas tērpi

Publicēts: 
03.08.2020 - 11:00

Biedrība „KOPSOLIS” piedalījās biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, rīcībā R5 – Atbalsts kultūras aktivitātēm vietējiem iedzīvotājiem.

Biedrības projekts Nr.19-04-AL08-A019.2203-000001 „JDK „Daugaviņa” – Latvijai un pasaulei” tika atbalstīts un tā īstenošana pabeigta.

Viens no tradīcijām bagātākajiem un izteiksmīgākajiem Pļaviņu novada deju kolektīviem ir ieguvis Zemgales novada puišu un meiteņu tautas tērpus, kuru darināšana tika uzticēta SIA “ANVI AM”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 9999.84

Paldies “Aizkraukles partnerībai” un Pļaviņu novada domei par atbalstu projektā!

Lai dejotājiem raits deju solis un uz drīzu tikšanos koncertos!

 

Biedrības "Kopsolis" valdes locekle Iveta Krastiņa