“Jaunatnes gada balvas 2021”

Publicēts: 
22.10.2021 - 08:15

 

Aizkraukles novada pašvaldībā tika noslēgts līgums ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu. 

Projekta īstenošanas laikā tika izveidota sistēma, kura sniedz iespēju jauniešiem un jaunatnes jomā iesaistītajiem speciālistiem īstenot institucionālo sadarbību jaunizveidotajā Aizkraukles novadā. Tika izstrādāts nolikums “Motivācijas un līdzdalības veicināšana starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā”, kas paredz, ka izveidotā sistēma motivē jauniešus aktīvi līdzdarboties vairāku jomu attīstīšanai savā novadā, sniedzot iespēju iegūt vienu no nominācijām Godināšanas pasākumā “JAUNATNES GADA BALVA”.

Lai pretendētu uz šo balvu, jaunieši tika aicināti, laika posmā no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 30. augustam, darbojoties vairākās jomās, kā piemēram, “Brīvprātīgais darbs”, “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība”, “Sadarbība ar institūcijām novada ietvaros”, “Jauniešu sadarbība starpnovadu līmenī”, “Jaunatnes politikas īstenošana”, īstenojot visdažādākās aktivitātes un iniciējot procesus, jaunatnes jomas attīstības veicināšanai.

Šī gada 14. un 15. oktobrī, Aizkraukles novadā tika organizētas sešas svinīgas balvu pasniegšanas ceremonijas, godinot 21 “Jaunatnes gada balvas 2021” un trīs Atzinības rakstu ieguvējus, tādējādi novērtējot jauniešu iniciatīvu un mērķtiecību, neatlaidību un spītību, individuālos talantus un spēju mainīt vidi un notikumus sev apkārt.

 

“Jaunatnes gada balvu 2021” par Brīvprātīgā darba veikšanu saņēma:

 1. Adrians Sogomonjans Nominācijā “Gada brīvprātīgais” par atbalstu Humānās palīdzības istabas “LabDaris” darbības nodrošināšanā un atbalstu kultūras un sporta pasākumu īstenošanā;
 2. Sanija Vasiļjeva Nominācijā “Gada jomas brīvprātīgais” par atbalstu Skrīveru dienas aprūpes centram, brīvprātīgi darbojoties, palīdzot personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 3. Keita Aizporiete Nominācijā “Idejas nesējs” par ieguldīto brīvprātīgo darbu īstenojot brīvā laika pavadīšanas aktivitātes bērniem Sākumskolas bērnu rotaļu un attīstības centrā “Pepija”, palīdzību vasaras nometņu organizēšanā, kā arī dalību II Starptautiskajā konkursā “Silver Palm Baltija”, kur brīvprātīgi piedalījās deju priekšnesumu horeogrāfijas veidošanā.;
 4. Annija Vīksna, Artjoms Zagorskis un Artūrs Parmonovs Nominācijā “Brīvprātīgā darba komanda”, par ieguldīto brīvprātīgo darbu, sniedzot dažāda veida atbalstu Sākumskolas bērnu rotaļu un attīstības centra “Pepija” darbībā, kā piemēram, palīdzība vasaras nometņu organizēšanā, video uzņemšanā un montēšanā, palīdzība saimniecisko darbu veikšanā, utt.;
 5. Tatajana Zagorska - Udaļcova Nominācijā “Brīvprātīgā darba veicinātājs” par draudzīgas, motivējošas un jauniešu spēju attīstošas vides veidošanu un sniegto atbalstu brīvprātīgā darba veicējiem.

 

“Jaunatnes gada balvu 2021” par jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanu saņēma:

 1. Māra Auziņa Nominācijā Pilsoniskā iesaiste “Balss - spēks” par izrādīto iniciatīvu, pateicoties kurai Jaunjelgavas Mārtiņa Baltās evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze piedalījās vienā no vērienīgākajām vasaras tūrisma akcijām - Mājas kafejnīcu dienās;
 2. Aivis Spēlmanis Nominācijā Ilgtspējīgākais projekts “Darbs vairo darbu” par dalību iniciatīvu konkursā “Vingrošanas stieņa izveide Ērberģē”, kur pēc savas iniciatīvas uzrakstīja un realizēja šo projektu, piesaistot aptuveni 15 jauniešus ielu vingrošanai.

 

“Jaunatnes gada balvu 2021” par sadarbības veicināšanu ar institūcijām saņēma:

 1. Aizkraukles novada Sociālais dienests, sadarbojoties ar Aizkraukles Interešu izglītības centru un Aizkraukles novada Jauniešu domi, Nominācijā “Mezglošanās” par atbalstu jauniešiem drošas vides veidošanā, atvēlot dienesta teritorijā esošo garāžu un pagalmu jauniešu iniciatīvu īstenošanai.

 

“Jaunatnes gada balvu 2021” par sadarbības starpnovadu līmenī saņēma:

 1. Liene Karuzina Nominācijā Digitālā sadarbība “Jaunietis - jaunietim” par izveidoto un administrēto Facebook lapu “Iemūžini savu stāstu”, kura mērķauditorija ir visa lielā Aizkraukles novada jaunieši, kur tiek sniegta jaunietim svarīga, aktuāla un saistoša informācija viņam saprotamā veidā; 
 2. Deivs Vanags Nominācijā “Zirneklis – sešas kājas kopā tin vienu tīklu” par iniciatīvu izveidot futbola klubu “Rastafari” un futbola sacensību rīkošanu Ērberģē, piesaisot jauniešus no Aizkraukles novada un citiem Latvijas novadiem;
 3. Kokneses Mūzikas skolas mācību orķestris Nominācijā “Kopā sauciens” par ilgtermiņa sadarbības veidošana starp novadiem vietēja vai starptautiska līmeņa projektu ietvaros.

 

“Jaunatnes gada balvu 2021” par jaunatnes politikas attīstīšanu novadā saņēma:

 1. “Kokneses jauniešu biedrība” Nominācijā “Pilsoniskās līdzdalības veicinātājs” par atbalstu un jaunietim draudzīgas vietas veidošanu, kur jaunietis jūtas gaidīts, kur var rast atbalstu, saņemt palīdzību savu iniciatīvu īstenošanai;
 2. Kristiāna Lagzdiņa, Paula Užule Nominācijā “Aktivizācija” par projekta “Šeit ir idejas” īstenošanu un sabiedrības izglītošanu par tēmu “Jaunatnes politika”, popularizējot tās nozīmīgumu un iniciējot jaunatnes politikas izpētes un īstenošanas procesus;
 3. Aizkraukles novada Jauniešu dome Nominācijā “Nākotnes pakāpiens” par Aizkraukles novadā īstenotajām aktivitātēm, tādām kā “Garāžas sarunas” un “Dāvanu medības”, kuras ir sākums ilgtspējīgam procesam, kas var kļūt par tradīciju.

 

“Jaunatnes gada balvu 2021” par citām jauniešu iniciatīvām saņēma:

 1. Markuss Ūtēns Nominācijā “Jaunais talants” par sasniegumi autosportā, popularizējot sava novadu nacionālā vai starptautiskā mērogā, tādējādi motivējot jauniešus iesaistīties interešu un neformālajā izglītībā. Markuss ir aktīvs sociālo tīklu lietotājs, kuros regulāri informē savus sekotājus par aktualitātēm autosportā un saviem sasniegumiem, tādējādi motivējot arī citus jauniešus attīstīt savus talantus;
 2. Raivis Vilcāns, Rinalds Kalniņš Nominācijā “Jaunais talants” par sasniegumiem volejbolā un citu jauniešu motivēšanu. Jaunieši vasaras laikā piedalījušies kopā 12 sacensībās, 10 dažādās Latvijas vietās, iegūstot augstus rezultātus. Jaunieši popularizē aktīvu dzīvesveidu un motivē arī citus jauniešus attīstīt savus talantus;
 3. Herberts Legants Nominācijā “Gada infuenceris” par aktīvu darbošanos digitālajā vidē, kur īstenojis unikālu aktivitāti, ierunājis pasakas bērniem savā YouTube kanālā, motivējot arī citus būt aktīviem viedokļu līderiem, izmantojot jauniešiem aktuālu formu un rīkus;
 4.  Ksenija Vītoliņa Nominācijā “Gada jaunietis” par nozīmīgu ieguldījumu līdzdalības veicināšanai, Jaunatnes jomas attīstīšanai un popularizēšanai novada līmenī. Projekta “Esi uzņēmīgs jaunietis Kokneses novadā”, jauniete organizēja volejbola sacensības “BUMBAS LIDOJUMS cauri Kokneses novadam” Koknesē, Vecbebros un Iršos;
 5. Alīna Sprengeļe, Vladislavs Sprengeļs, Linda Braumane Nominācijā “Atbalsts jaunietim” par  jauniešiem draudzīgas vides veidošanu – līdz ko Covid-19 pandēmijas ierobežojumi valstī tika mazināti, jaunieši pašu spēkiem un saviem resursiem organizēja Jauniešu ballītes Daugavas krastā;
 6. Biedrība “Morfejus” Nominācijā “Atbalsts jaunietim” par emocionālu, fizisku, finansiālu vai cita veida nozīmīgu atbalstu jauniešiem. Biedrība “Morfejus” rīkoja apmācību ciklu jauniešiem “Izaugsmes iespējas ar Morfejus”;
 7. Evija Missa Nominācijā “Gada Nagla” par aktivitāti, kas pārsteidza un sniedza daudz pozitīvu emociju – brīdī, kad Covid-19 pandēmija un ierobežojumi bija pārņēmuši mūsu ikdienu, kādā aukstā janvāra rītā, Aizkraukles iedzīvotājus pārsteidza pilsētvidē “ienākušie” SNIEGA cilvēki.

 

Atzinības raksti par augstiem sasniegumiem sportā:

 1. Gundegai Berķei – soļošanas disciplīna;
 2. Martai Užulei – vieglatlētika;
 3. Elzai Lazdiņai – šķēpa mešana.

 

Paldies par atbalstu un sadarbību Skrīveru galdniecībai, kas izveidoja “Jaunatnes gada balvu 2021” – stilizētās galda lampas, kas simbolizē gaismu un idejas, ko jaunieši vesela gada garumā ir īstenojuši Aizkraukles novadā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.