Godināšanas pasākums “JAUNATNES GADA BALVA” Pļaviņās

Publicēts: 
18.10.2021 - 11:30

2020. gada rudenī tika uzsākts motivācijas un līdzdalības veicināšanas projekts jaunatnes jomā starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī, kas nodrošina iespēju jauniešiem un jaunatnes jomā iesaistītajiem speciālistiem īstenot institucionālo sadarbību Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadā un starp novadiem, veicina jauniešu līdzdalību novadu sabiedriskajā dzīvē, prasmju attīstību un kompetenču uzlabošanu, brīvprātības principu nostiprināšanu un izpratnes stiprināšanu par jaunatnes politikas īstenošanas instrumentiem novadu kopējās Jaunatnes politikas veidošanā.

Šī projekta -  “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) - darba grupa turpina strādāt arī jaunizveidotajā Aizkraukles novadā saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmas aģentūras atbalstu un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu 2020. gadam “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

Pēc projekta nolikuma izveidotā sistēma “Motivācijas un līdzdalības veicināšanai starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā” motivē jauniešus aktīvi līdzdarboties vairāku jomu attīstīšanā savā pilsētā, pagastā, sniedzot iespēju iegūt vienu no nominācijām Godināšanas pasākumā “JAUNATNES GADA BALVA” dažādās jomās: brīvprātīgais darbs; jauniešu pilsoniskā līdzdalība; sadarbība ar institūcijām novada ietvaros; jauniešu sadarbība starpnovadu līmenī; jaunatnes politikas īstenošana; citas jauniešu iniciatīvas.

14. oktobrī Pļaviņu Daugavas promenādē norisinājās godināšanas pasākums jauniešiem, kuri, aktīvi veicot brīprātīgo darbu, ar savu piemēru un paveiktajiem darbiem ir mainījuši savu un citu jauniešu ikdienu.

Apbalvojumus saņēma:

*Jaunatnes gada balva 2021 “Brīvprātīgā darba komanda” – Annija Vīksna, Artjoms Zagorskis, Artūrs Parmons

*Jaunatnes gada balva 2021 “Idejas nesējs” – Keita Aizporiete

*Jaunatnes gada balva 2021 “Brīvprātīgā darba veicinātājs” – Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra “Pepija” vadītāja Tatjana Zagorska-Udaļcova.

 

Varam ar lepnumu teikt, ka mūsu pilsētā ir jaunieši, kuri labprāt un ar prieku iesaistās brīvprātīgajā darbā. No visas sirds lepojamies ar ikvienu aktīvo un atsaucīgo jaunieti!  Liels PALDIES mūsu, Pļaviņu jauniešiem, par brīvprātīgā darba veikšanu, kas vienlaikus devis iespēju arī attīstīt jauniešu spējas un talantus, palīdzējis popularizēt dzīvesvietu un motivējis viņu vienaudžus. Tā turpināt!

 

Liels paldies Pļaviņu kultūras centra darbiniecei Janīnai Krompānei par rudenīgo noskaņu akcentēšanu noformējumā un Mūzikas skolas direktorei Ditai Ārgulei, skolotājam Kārlim Strazdiņam un 1. klases audzēknim Artjomam Šlemam par muzikālo priekšnesumu pasākuma atklāšanā!

Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra “Pepija”

 vadītāja Tatjana Zagorska-Udaļcova.