Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Publicēts: 
20.08.2020 - 09:15

Visām daudzbērnu ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī tām daudzbērnu ģimenēm, kurās kāds no vecākiem ir aizbildnis trīs un vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem, un visi ir deklarējuši dzīvesvietu Latvijas Republikā - ir tiesības pieteikties Latvijas Goda ģimenes apliecībai (skatīt pielikumā pieejamo informāciju latviešu vai krievu valodā).

 

Informācija par Goda ģimenes karti - Latviešu valodā

Informācija par Goda ģimenes karti - Krievu valodā

Pļaviņu Sociālais dienests