Ar 01.01.2022. visi maksājumi bankās jāveic, norādot Aizkraukles novada pašvaldības rekvizītus

Publicēts: 
17.01.2022 - 10:00

Informējam, ka ar 01.01.2022. visi maksājumi bankās jāveic, norādot šādus rekvizītus:

 

Aizkraukles novada pašvaldība, reģ. 90000074812

Norēķinu konti:

AS Swedbank, LV38HABA0551020621727

AS SEB, LV28UNLA0035900130302

AS Citadele LV21PARX0012447150001 

Vai

Rēķinā norādītajā norēķinu kontā!