Aizkraukles novada iestāžu kontakti

Publicēts: 
21.01.2022 - 11:45

Aizkraukles novada pašvaldības administrācija un iestādes uzsākušas savu darbu, bet vēl intensīvi tiek veidota jaunā Aizkraukles novada mājaslapa – tajā top sadaļas un tiek ievietoti dati. Paredzēts, ka jaunā mājaslapas versija varētu sākt darboties februāra beigās.

Līdz ar to Aizkraukles novada mājaslapā, kura darbojas patlaban, nav ievietoti visu iestāžu vadītāju kontaktinformācija. Paredzēts, ka tagadējā lapas versijā iestāžu un to vadības kontaktus neievietosim, taču, lai iedzīvotājiem tā būtu pieejama, esam tos apkopojuši un publicējam.

Atgādinām, ka Aizkraukles novada pašvaldības vadības kontaktinformācija pieejama vietnē www.aizkraukle.lv sadaļā “Pašvaldības vadība”, kā arī tā publicēta Aizkraukles novada pašvaldības informatīvā izdevuma oktobra numurā.

Jautājumus un jums nepieciešamo informāciju varat noskaidrot, rakstot Aizkraukles novada pašvaldībai e-pastā: dome@aizkraukle.lv vai aizkraukle@pakalpojumucentri.lv. Kancelejas tālrunis: 65133930, Aizkraukles novada Vienotā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centra tālrunis: 65133925 vai 65133934.

To iestāžu e-pasta adreses, kurām vēl nav izveidota Aizkraukles novada elektroniskā pasta adrese (@aizkraukle.lv), tuvākajā laikā mainīsies. Informācija tiks aktualizēta pašvaldības mājaslapā www.aizraukle.lv .

Aktuālā kontaktiformācija pieejama šeit: kontakti.xlsx