Nevalstiskās un reliģiskās organizācijas

Biedrības un nodibinājumi:

Nr.
p.k
.
Nosaukums
Kontaktpersona
E-pasts, tālrunis
1.
Pļaviņu pilsētas bērnu, jauniešu un pieaugušo futbola klubs "Dolomīts"
Imants Siliņš
26564699
2.
Biedrība „KOPSOLIS”
Iveta Krastiņa
28442692
3.
Biedrība „Pļaviņu sporta klubs „Skanste””
Kaspars Meinuzs
29114387
4.
Biedrība „Sporta klubs "Juko”"
Normunds Jukša
26728575
5.
Sporta biedrība „Pļaviņu pļāvēji”
Sarmīte Norvaiša
29508345 
6.
Latvijas karatē klubs „Kadzan”
Igors Fetkuļins
29268681
7.
Sporta biedrība „Juči”
Pēteris Kalniņš
29704563
8.
Pļaviņu pilsētas pensionāru apvienība „Daugavas rīts”
Regīna Šimkeviča
9.
Biedrība „Ābeļziedi”
Anna Jukša
26213561
10.
Mednieku un makšķernieku klubs „Selga M”
Andrejs Kačkāns
26593151
11.
Biedrība „Uz augšu sirdis”
Valentīna Babre
26488651
12.
Mednieku klubs „Līdace”
Viktors Kozlovskis
26344309
13.
Biedrība „Mūsu ceļš”
Aija Avotiņa
29842619
14.
Mednieku klubs „Odzīte”
Aigars Gloveckis
29489751
15.
Mednieku-makšķernieku klubs „Rags”
Andris Zālītis
 
16.
Sporta klubs „Vietalva”
Arvīds Pīpkalējs
28626845
17. Mednieku klubs "Vietalvas mednieks" Zalāns Raimonds 26359124
18.
Biedrība „Jauniešu biedrība - CENTRS”
Ināra Upeniece
27876977
19.
"Klintaines Dzirnas"
Alita Kluša
29485573
20.
Aizkraukles rajona orientēšanās – slēpošanas klubs „Jaujas”
Sandris Stūris
25623474
21. 

Biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" Rīgas RB Pļaviņu biedru grupa

Ivars Kalniņš
22. Izturības sporta veidu attīstības centrs Lauris Purniņš
26366953
23. Biedrība "Rihteri" Ilva Vingre, Iveta Dūma
26676632
24. Vietalvas un Odzienas dziedāšanas biedrība Ineta Brašus
25. Pļaviņu uzņēmēju biedrība Elita Kaņepēja uznemeji@plavinas.lv
26. Biedrība “Vietalvas kodols” Dace Daiļida 26153158
27. Pirtnieku kopa "Kadiķītis" Zigfrīds Dzelme 22020334
28. Latvijas Austrumu karate federācija Lilija Fetkuļina 29268681
29. Motociklistu biedrība "Raven Heart" Renārs Vuškārnieks xoct@inbox.lv
30. "Ābeļdārzs" Nora Osipauska 26109913
31. "Process" Inga Baginska 27043280
32. "Cielavu iela" Iveta Volkovska-Cielava 29255812
33. "ATVARS1" Inese Lejniece 26432528
34. Biedrība "Atbalsts skolai" Dace Daiļida 26741662
35. KlubsO2 Jānis Eiduks 26171250
36. Paaris Oto Davidovs  
37. "Laime Saimē" Andris Zeps 29163297
38. Biedrība "Cīņas un mākslas centrs "HAGAKURE"" Vladislavs Fetkuļins 29542755
39. Sporta biedrība "Pļaviņu atlēts" Dairis Baltābols 27157549
40. "OPTIMISTSS" Andrejs Soņecs 29272134
41. Pāvela Tretjakova filantropu biedrība Pāvels Teļnovs

ptfb@europe.com,
29554349

42. Lidojuma režīms Gvido Sirmais sirmais.gvido@gmail.com,
28281917
43. Biedrība "Skvoša Klubs Pļaviņas" Artūrs Balčuns squash.plavinas@gmail.com

 

Draudzes:

Gostiņu Evanģēliski luteriskā draudze

Mācītājs Haralds Biete

29247972

Pļaviņu Sv. Pētera Evanģēliski luteriskā draudze

Mācītājs Haralds Biete

29247972

Pļaviņu Romas katoļu draudze

Priesteris Pēteris Alusiks

plavinu.katolu.draudze@gmail.com,
alusik@rimkat.sk,
www.plavinudraudze.lv

Pļaviņu baptistu draudze

Mācītājs Rūdolfs Kroičs

esrudolfs@inbox.lv,
26756722

Vietalvas Evanģēliski luteriskā draudze

Mācītājs Jānis Alsiņš

29247199
Pļaviņu Svēto Apustuļu Pētera un Pāvila pareizticīgo draudze
 
Priesteris Toms Šiklovs
 

siklovs.toms@inbox.lv
26701371