Piekļūstamība

Piekļūstamības paziņojums

Pļaviņu novada dome saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Pļaviņu novada tīmekļvietne - arhivs.plavinunovads.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Pļaviņu novada tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • TAB taustiņa pārvietošanās “ceļš” pa displeju neatbilst loģiskai informācijas lasīšanas secībai
  • Vizuālais fokuss neatbilst prasībām
  • Tīmekļvietnes galvenā navigācija ir apgrūtināta – tajā ir 9 pamatstruktūras elementi
  • Daļa kontaktinformācijas atspoguļota tabulas formātā
  • Nevienam no attēliem nav tekstuālās alternatīvas
  • Nav ievērota virsrakstu loģiskā hierarhija
  • Neatbilstošs krāsu kontrasta koeficients tīmekļvietnes galvenē un labās puses sānjoslā
  • Palielinājuma režīmā arī attēli un vizuālie elementi tiek palielināti

Šī tīmekļvietne pirmreizēji tika izvērtēta 19.12.2020. Izvērtēšanu veica Jana Juste, Pļaviņu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://arhivs.plavinunovads.lv/sites/default/files/2020/izvertesanas-protokola-veidlapa.xlsx.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties ar Pļaviņu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistu pa tālruni +37125719333

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, sazinieties ar mums:

E-pastā: plavinunovads@gmail.com

Zvaniet: +37125719333

Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Pļaviņu novada domes izpilddirektors.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmreizēji sagatavots 19.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja
Aivars Bardovskis,
Pļaviņu novada domes izpilddirektors.