Kur zvanīt avārijas gadījumos

AS "Sadales tīkls"
Lai pieteiktu elektrotīkla bojājumu, zvaniet bojājumu pieteikšanas tālr. 80200404
Ja esat konstatējis elektroenerģijas skaitītāja bojājumu vai defektu, lūdzam nekavējoties ziņot par notikušo tālr. 80200404
Vairāk informācijas
 
SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"
par izmaiņām siltuma padevē dzīvojamai mājai
(Rīgas ielas katlu māja)
siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks
tālr.: 26272955
dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists
tālr. 29218133
par izmaiņām siltuma padevē dzīvojamai mājai ( Raiņa ielas katlu māja)
siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks
tālr. 26567784
dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists
tālr. 29218133
Ūdensvada un kanalizācijas sistēmā
tālr. 26549633
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists
tālr. 29218133
Galvenais mehāniķis
tālr. 29180073
 
Ielu apgaismojuma traucējumu gadījumos

sazināties ar Pļaviņu novada domes izpilddirektoru Aivaru Bardovski

tālr. 26462756